Hotel Surabhi

Near Hot Springs Vashisht, Manali,
Distt. Kullu (H.P.) 175131

Phone: 01902-252796, 251131

Mobile: +91-9816042796 (Mr. Prem)

+91-9816133827 (Mr. Gaurav)

Email: Surabhi77@hotmail.com, info@surabhihotel.com